Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


pdf

PDF

Обробка

Об'єднання

Об'єднати кілька PDF-файлів в один можна різними шляхами. Наприклад, в GNU/Linux для цього існують такі програми:

pdfunite

Програма pdfunite входить до пакета Poppler. Об'єднати кілька файлів можна дуже просто:

pdfunite in-1.pdf in-2.pdf in-3.pdf out.pdf
Увага! Вказати останнім аргументом ім'я ВИхідного файлу обов'язково. Інакше pdfunite перезапише останній файл в списку.

ghostscript

Пакет ghostscript надає багато потужних функцій. Дозволяє й об'єднати кілька PDF-файлів в один:

gs -dBATCH -dNOPAUSE -q -sDEVICE=pdfwrite -dPDFSETTINGS=/prepress -sOutputFile=out.pdf in-1.pdf in-2.pdf in-3.pdf

Якщо результат виходить великого розміру, рекомендують також застосовувати такі параметри:

gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/default -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -dDetectDuplicateImages -dCompressFonts=true -r150 -sOutputFile=out.pdf in-1.pdf in-2.pdf in-3.pdf

pdfjoin

Команда pdfjoin входить до пакета PDFjam. Ця програма об'єднує окремі PDF-файли в один за допомогою PDFLaTeX. Скористуватися нею можна так:

pdfjoin in-1.pdf in-2.pdf in-3.pdf

В результаті буде створено новий файл in-3-joined.pdf, який буде містити усі сторінки з вказаних файлів.

Увага! В моєму випадку при використанні pdfjoin виникла проблема: написи, зроблені деякими шрифтами, зникли. Точніше, стали невидні, хоча формально збереглися всередині файлу. Такої проблеми не виникало з gs та pdfunite.

Розбивання

На PDF-файли

Вирізати сторінки з 17 по 24 з файлу “input.pdf” та зберегти їх у “output.pdf” можна так:

gs -sDEVICE=pdfwrite -dBATCH -dNOPAUSE -dFirstPage=17 -dLastPage=24 -sOutputFile="output.pdf" input.pdf

На PNG-файли

gs -sDEVICE=png16m -r96 -dBATCH -dNOPAUSE -sOutputFile=%03d.png pdfname.pdf

Анотації

pdf.txt · В останнє змінено: 2017/11/07 22:14 by wombat