Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


openmp

OpenMP

Якщо в програмі є деякий порівняно великий блок, що потребує паралельного виконання, зручно спочатку просто позначити цей блок:

#pragma omp parallel default(shared) private(i)
{
 
}

Цикл for

#pragma omp for
for (i=0; i<12; i++) {}

Розмір порції

Розділення завдання на порції для кожного потоку залежить від реалізації. Часто все завдання просто ділиться на стільки послідовних частин, скільки потоків, і кожний потік виконує свою порцію.

Це зручно, якщо обробка кожної порції потребує приблизно однакового часу, але якщо кожна наступна ітерація циклу виконується довше попередньої (наприклад, коли для кожного значення i потрібно обробити дані від 0 до i), складається така ситуація, коли перший потік вже закінчив свою роботу, а останній ще довго працюватиме. Це значно знижує продуктивність.

Тому буває корисно встановити невеликий розмір однієї порції вручну таким чином, щоб кожному потоку дісталася приблизно рівноцінна частка навантаження

#pragma omp for schedule(static,2)
for (i=0; i<12; i++) {}

Зведення

Якщо деяка величина накопичується протягом усього циклу, а після виконання усіх паралельних потоків її необхідно “зібрати” з усіх потоків, для цього використовується зведення змінної (reduction):

#pragma omp for reduction(+:summa)
for (i=0; i<12; i++)
{
    summa += i;
}

В цьому прикладі після виконання усіх потоків змінну summa буде просто підсумовано, і результат збережено у змінній summa головного потоку.

Компіляція

gcc -fopenmp -o program.bin program.c

#pragma omp critical

FIXME

openmp.txt · В останнє змінено: 2016/09/15 00:03 by wombat