Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


jwm

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Both sides previous revision Попередня ревізія
jwm [2016/03/17 19:25]
wombat Автозапуск програм
jwm [2016/03/17 19:30] (поточний)
wombat [Перемикання мови] .xxkbrc
Рядок 1: Рядок 1:
 +====== JWM ======
 +
 +====== Налаштування ======
 +
 +Загальна конфігурація((http://​www.joewing.net/​projects/​jwm/​config.shtml)) JWM зберігається у файлі ''/​etc/​system.jwmrc''​. Власна конфігурація користувача зберігається у ''​~/​.jwmrc''​.
 +
 +===== Фон стільниці =====
 +
 +==== Суцільний колір усіх столів ====
 +
 +<code xml>
 +<​Desktops width="​3"​ height="​1">​
 +    <​Background type="​solid">#​100026</​Background>​
 +</​Desktops>​
 +</​code>​
 +
 +==== Градієнт ====
 +
 +<code xml>
 +<​Desktops width="​3"​ height="​1">​
 +    <​Background type="​gradient">#​59b3d5:#​16608d</​Background>​
 +</​Desktops>​
 +</​code>​
 +
 +==== Зображення ====
 +
 +<code xml>
 +<​Desktops width="​3"​ height="​1">​
 +    <​Background type="​image">/​usr/​share/​backgrounds/​xfce/​xfce-blue.jpg</​Background>​
 +</​Desktops>​
 +</​code>​
 +
 +===== Меню програм =====
 +
 +FIXME
 +
 +<code xml>
 +<​RootMenu onroot="​12">​
 +    <Program icon="​terminal.png"​ label="​xTerm">​xterm</​Program>​
 +    <Menu icon="​folder.png"​ label="​Програми">​
 +        <Program icon="​vlc.png"​ label="​VLC">​vlc</​Program>​
 +        <Program icon="​galculator.xpm"​ label="​Calculator">​galculator</​Program>​
 +        ...
 +    </​Menu>​
 +    <Menu icon="​applications-office.png"​ label="​Офіс">​
 +        <Program icon="​libreoffice-writer.png"​ label="​LibreOffice Writer">​lowriter</​Program>​
 +        <Program icon="​libreoffice-calc.png"​ label="​LibreOffice Calc">​localc</​Program>​
 +        ...
 +    </​Menu>​
 +    ...
 +    <​Separator/>​
 +        <Restart label="​Restart"​ icon="​restart.png"/>​
 +        <Exit label="​Exit"​ confirm="​true"​ icon="​exit.png"/>​
 +</​RootMenu>​
 +</​code>​
 +
 +
 +
 +===== Панель швидкого запуску =====
 +
 +Для того, щоб створити кнопки запуску програм або інших дій на панелі,​ потрібно до відповідного розділу ''<​Tray>''​ додати опис кнопок у наступному форматі:​
 +
 +<code xml>
 +<!-- Tray at the bottom. -->
 +<Tray x="​0"​ y="​0"​ autohide="​off"​ width="​1280" ​ height="​32">​
 +    ...
 +    <​TrayButton label="​JWM">​root:​1</​TrayButton> ​               <!-- Покаже головне меню програм -->
 +    <​TrayButton label="​_">​showdesktop</​TrayButton> ​            <​!-- Згорне усі вікна -->
 +    <​TrayButton icon="​lilyterm.png">​exec:​lilyterm</​TrayButton>​ <!-- Запустить обрану програму -->
 +    ...
 +</​Tray>​
 +</​code>​
 +
 +
 +===== Годинник =====
 +
 +<code xml>
 +<Clock format="​%H:​%M"><​Button mask="​123">​exec:​xclock</​Button></​Clock>​
 +</​code>​
 +
 +===== Гарячі клавіші =====
 +
 +Для опису комбінацій клавіш,​ що повинні виконувати певні дії, у JWM використовується поняття модифікатора(([[http://​joewing.net/​projects/​jwm/​config.shtml#​keys|Key Bindings]])). Модифікатори можуть бути такі:
 +
 +  A → Alt
 +  C → Ctrl
 +  S → Shift
 +  4 → Win
 +
 +==== Команди JWM ====
 +
 +<code xml>
 +<Key mask="​A"​ key="​Tab">​nextstacked</​Key>​ <!-- Перемикання між вікнами -->
 +<Key mask="​A"​ key="​F4">​close</​Key> ​       <!-- Закриття вікна -->
 +<Key mask="​C"​ key="​F#">​desktop#</​Key> ​    <​!-- Перемикання на стільницю #1, #2, #3, ... -->
 +</​code>​
 +
 +    ​
 +==== Власні команди ====
 +
 +<code xml>
 +<Key mask="​C4"​ key="​A">​exec:​aqualung</​Key> ​                         <!-- Ctrl+Win+A -->
 +<Key mask=""​ key="​Print">​exec:​import -window root - | display</​Key>​ <!-- PrtScr -->
 +<Key mask="​C"​ key="​Print">​exec:​import - | display</​Key> ​            <​!-- Ctrl+PrtScr -->
 +<Key mask="​4"​ key="​Print">​exec:​import - | display</​Key> ​            <​!-- Win+PrtScr -->
 +<Key mask="​4"​ key="​G">​exec:​galculator</​Key> ​                        <​!-- Win+G -->
 +</​code>​
 +===== Перемикання мови =====
 +
 +Для перемикання розкладки клавіатури у JWM зручно скористатися самостійною програмою [[https://​sourceforge.net/​projects/​xxkb/​ | xxkb]]. Її значок можна помістити у панель JWM, додавши до розділу ''<​Tray>''​ із описом цієї панелі наступний рядок:
 +
 +<code xml>
 +<​Tray>​
 +...
 +<Swallow name="​xxkb">​xxkb</​Swallow>​
 +...
 +</​Tray>​
 +</​code>​
 +
 +При цьому потрібно записати конфігурацію самої xxkb до файлу ''​~/​.xxkbrc''​. Вона може бути, наприклад,​ така:
 +
 +<file txt "​.xxkbrc">​
 +XXkb.controls.two_state:​ no
 +
 +#​XXkb*label.text.1:​ En
 +#​XXkb*label.text.2:​ Ru
 +#​XXkb*label.text.3:​ He
 +
 +XXkb.mainwindow.type:​ tray
 +#​XXkb.mainwindow.type:​ normal
 +#​XXkb.mainwindow.type:​ top
 +
 +XXkb.mainwindow.label.enable:​ no
 +XXkb.mainwindow.enable:​ yes
 +XXkb.mainwindow.appicon:​ yes
 +XXkb.mainwindow.geometry:​ 32x24+0+4
 +XXkb.mainwindow.in_tray:​ true
 +#​XXkb.mainwindow.label.background:​ yellow
 +#​XXkb.mainwindow.label.foreground:​ blue4
 +#​XXkb.mainwindow.label.font:​ -misc-*-r-*-13-*
 +
 +XXkb.button.enable:​ no
 +</​file>​
 +===== Автозапуск програм =====
 +
 +Запускати програму під час запуску JWM можна таким чином:
 +
 +<code xml>
 +<​StartupCommand>​xfce4-notes &</​StartupCommand>​ <!-- Екранні нотатки з Xfce4 -->
 +<​StartupCommand>​volumeicon</​StartupCommand> ​   <!-- Значок регулювання гучності -->
 +</​code>​
 +
 +
 +====== Посилання ======
 +
 +http://​www.joewing.net/​projects/​jwm/​
 +
  
jwm.txt · В останнє змінено: 2016/03/17 19:30 by wombat